به گزارشافکارنیوز،سردار حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی در صبحگاه انتظامی کرمان اظهار داشت: رضایتمندی مردم برای ناجا ملاک است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: رضایت الهی برگرفته از رضایت مردم است و برای جلب اعتماد مردم و ارتقای آن باید وظیفه و مأموریت‌ها را صادقانه و با دقت انجام داد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: راهبرد برنامهها و تدابیر ناجا برگرفته از منویات فرمانده معظم کل قوا است که پیگیری و اجرای آنها منجر به جلب اعتماد مردم میشود.