به گزارشافکارنیوز،عاملان شهادت سرگرد کاشانی شناسایی و دستگیر شدند.

برپایه این گزارش، پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شد طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی و کار تحقیقات پلیسی، عامل شهادت سرگرد محمدجلال کاشانی که در حاشیه بزرگراه حکیم با شلیک گلوله به شهادت رسیده بود را شناسایی و دستگیر کنند.