به گزارشافکارنیوز،محسن سرخو درباره افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال آینده اظهار داشت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس نرخ تورم در سال آینده افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته حقوق بازنشستگان ۲۵ درصد افزایش یافت، گفت: بودجه سازمان تأمین اجتماعی در هیأت مدیره سازمان در حال بررسی است و به زودی برای تصویب نهایی به هیأت امنا ارسال خواهد شد.

سرخو درباره میزان بودجه سال آینده تأمین اجتماعی گفت: بودجه ارائه شده بالغ بر ۵۸ هزار و یکصد میلیارد تومان است که عمده‌ترین منابع درآمدی این بودجه از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شود.

عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: پیش‌بینی شده است ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع دولتی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه دولت تا پایان سال جاری ۹۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، گفت: این مبلغ فقط برای تعهدات دولت تا پایان سال ۹۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود که با پرداخت دولت بودجه سازمان به ۵۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته سرخو ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و غیر نقدی از سوی دولت به تأمین اجتماعی در سال آینده پرداخت می‌شود.

عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: اصلیترین سازمان تأمین اجتماعی تکالیف قانونی است که ۶۲ درصد بودجه سال ۹۴ را در بر میگیرد.