به گزارشافکارنیوز،ترکیبات این نان را آرد کامل، آب، خمیرمایه و پورد طلای خوراکی تشکیل می دهند. طلای به کار رفته در این نان ها به هیچ عنوان بر روی طعم آن تاثیری نمی گذارد.