به گزارشافکارنیوز،سعید اوحدی گفت: از روز گذشته اعزام زائران عتبات عالیات به کاظمین نیز آغاز شد و کاظمین از این پس در برنامه زیارتی زائران قرار می‌گیرد به این ترتیب که یک شب اقامت در کاظمین به برنامه‌های گذشته اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: اضافه شدن کاظمین به برنامه زیارتی زائران منجر به افزایش قیمت اعزام عتبات عالیات نمی‌شود و تنها یک هزینه جزئی بابت کرایه اتوبوس از زائران اخذ می‌شود.

وی در خصوص دور دوم اعزام‌های به عمره مفرده نیز گفت: در دور دوم عمره مفرده قیمت‌ها تغییری نخواهد داشت و تنها برای ایام نوروز ۶ تا ۸ قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در دوره ماه رمضان نیز به تعداد روزهایی که زیاد می‌شود هزینه زائران افزایش پیدا می‌کند.

اوحدی پیش از سفر به عربستان در خصوص حج تمتع نیز گفت: حضور دستیاران زن در موسم تمتع امسال در حال بررسی است و هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نشده است و در مورد پزشک کاروان نیز چون تجربه سال گذشته تجربه موفقی بود امسال نیز همان روند سال پیش را اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص سفر خود به عربستان نیز گفت: در این سفر با وزیر حج عربستان دیدار خواهیم داشت و در خصوص برنامهریزیهای عمره و حج سال آینده مذاکراتی صورت خواهد گرفت.