به گزارشافکارنیوز،مهدی محمود اقدم با اشاره به گسترش فعالیت افراد و جریان‌های مشکوک در شبکه‌های اجتماعی خواستار آگاهی بخشی بیشتر درباره خطرات پنهان و نهفته در این شبکه‌ها شد و افزود: بخش مهمی از شبکه‌های اجتماعی از سوی عوامل نظام سلطه مدیریت و هدایت می‌شود و غفلت‌ و بی‌توجهی در این باره و عدم اطلاع‌رسانی سریع و به‌هنگام از پشت پرده شکل‌گیری این گونه شبکه‌های به ظاهر اجتماعی ضربات جبران‌ناپذیری را به جامعه و به ویژه نسل جوان وارد می‌سازد.

این کارشناس مسائل اجتماعی همچنین با اشاره به رویکرد قابل تامل نسل جوان به این پدیده اجتماعی گفت: نسل جوان نیازمند آگاهی و بصیرت درباره اهداف و برنامه‌های شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی است و دشمن با سؤاستفاده از هیجانات و احساسات جوانان می‌کوشد با طراحی دام‌های رنگارنگ و جذاب آنان را ابتدا از هویت خود تهی کند و سپس از محیط خانواده و در نهایت جامعه دور سازد.

مهدی محمود اقدم افزود: آمار قابل توجهی از سؤاستفاده‌های غیراخلاقی و غیر انسانی از جوانان در قالب شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که مسئولان و مراکز ذی‌ربط با انتشار آن می‌‌توانند بخشی از هیجانات و احساسات نوجوانان و جوانان در گرایش به این‌گونه محیط های مشکوک و مجهول الهویه را کنترل کنند.

وی با اشاره به تلاش قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرایم در اینگونه شبکهها گفت: بیتردید همکاری و همراهی دستگاههای ذیربط فرهنگی و اجتماعی و قضایی میتواند مانع مهمی را در گسترش این پدیده در جامعه فراهم کند.