گروه اجتماعی

- صابری در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلیافکارنیوزگفت: در حوزه مدیریت بحران ما بیشتر از اینکه به نرم افزار توجه داشته باشیم به سخت افزار توجه کرده ایم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: به نرم افزار از جمله آموزش های لازم و تخصصی کمتر توجه شده است و البته کارهای ما چند منظوره هم انجام میشود مثلا سوله بحران را برای ورزش هم قرار دادیم که به عقیده من شورا و شهرداری در حوزه بحران ضعیف عمل کرده به همین خاطر هیچ کاری به صورت سیستماتیک پیش نمی رود.

وی اظهار داشت: قطعا اگر ما به مدیریت محلی برسیم و اختیارات شهرداری افزایش یابد میتوانیم در اینصورت بگوییم شهرداری مسئول است اما اگر غیر از این باشد مثلا در بحران اگر یکی از مشکلات گاز باشد شهرداری کاری نمی تواند اجام دهد شهرداری فقط راه های مقابله را میتواند انجام دهد نمیتواند راه های پیشگیری را انجام دهد به سبب اینکه سیستم مربوطه در اختیار شهرداری نیست.

این نماینده روشندل شورای شهر بیان کرد:واقعیت این است که در کشور ما وظایف دولت حداکثری است و دولت میخواهد تمام وظایف را خودش انجام دهد حال چه از عهده کارها برآید و یا خیر .