گروه اجتماعی- آسمان تهران بعد از روزهای طولانی دوباره صاف شد و با ر دیگر خاطره سال های نه چندان دور برای شهروندان زنده شد.

به گزارشافکارنیوز،با صاف شده آسمان پایتخت این سووال برای شهروندان به وجود امده که آیا می توان برای روزهای متمادی این شرایط را تجربه کرد و از هوای پاک و عاری از آلودگی تنفس کرد یا خیر.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در این باره گفت: اگر اختیارات و امکانات لازم در اختیار شهرداری قرار گیرد، ظرف ۲-۳ سال مشکل آلودگی تهران حل خواهد شد.

ابوالفضل قناعتی با بیان این مطلب اظهار داشت: ۲۰دستگاه و سازمان در تهران دارایی مسوولیت در زمینه کاهش آلودگی هوا هستند که تجربه سال های گذشته نشان داده هیچ یک به تنهایی قادر به حل این معضل نبوده اند بنابراین اگر مدیریت یکپارچه شهری در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد، حتم بدانید شاهد بهبود و کنترل وضعیت آلودگی هوا خواهیم بود.

وی افزود: دستگاه های ذی ربط بخشی از کارشان مربوط به کاهش آلودگی هواست اما متاسفانه زیر نظر شورای شهر و شهرداری کار نمی کنند اما اگر امکانی فراهم شود که تابع ضوابط شورای شهر قرار گیرند، حتم بدانید وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران بهتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچ یک از این دستگاه ها به تنهایی قادر به حل مشکل نیستند به طوری که در این سال ها سازمان حفاظت از محیط زیست نیز به تنهایی نتوانسته مشکل آلودگی پایتخت را کنترل کند.
وی خاطر نشان کرد: تا زمانی که تمام ابزارها در اختیار مدیریت یکپارچه نباشد نمی توان نسبت به رفع آلودگی هوا در تهران امیدی داشت.

قناعتی گفت: اگر این مساله را در اختیار شهرداری تهران و مدیریت شهری قرار دهیم حتم بدانید در طول ۲-۳سال می توان آلودگی را از بین برد و هوای پاک را دوباره به شهر بازگرداند.