به گزارشافکارنیوز،احمد توسرکانی در خصوص پرونده بحث‌برانگیز «پدیده شاندیز» گفت: تاکنون اظهارنظرهای قابل توجهی نسبت به این پرونده و به خصوص شرکت پدیده شاندیز صورت گرفته اما هنوز به اظهارنظر قطعی قضایی نرسیده است که بتوان به طور صریح از ارتکاب جرم این شرکت سخن گفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: اما آنچه می‌توان گفت این است که دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده و دستگاه‌های دیگری که امکاناتی مانند زمین و یا منابع در اختیار این شرکت‌ها گذاشته‏ اند را بررسی می‌کند تا عملکرد این شرکت در چارچوب قانون را بررسی کند.

معاون قوه قضائیه هرگونه اظهارنظری پیرامون این مساله را زود دانست و گفت: در هر صورت این بررسی‌‏ها هر نتیجه‌ای داشته باشد، از سوی مقامات قضایی اعلام خواهد شد.

تویسرکانی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون مسئولان قضایی، برای روند رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز کمکی از سازمان ثبت مبنی بر درخواست پرونده ثبت این شرکت یا مشابه آن خواستهاند یا خیر؟ بیان کرد: تاکنون موردی خواسته نشده است چون سازمان ثبت فقط مسئولیت ثبت شرکتها را بر عهده دارد و نظارت بر عملکرد آنها برعهده نهاد دیگری است.