به گزارشافکارنیوز،حسین محمدپورزرندی با اشاره به روند رو به رشد بانک شهر در ارائه خدمات الکترونیک، اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده بین بانک شهر و شهرداری‌ تهران، مراحل مقدماتی پذیرش کارت شهروندی به عنوان کارت‌بلیت تهران، در فضای حمل و نقل شهری مهیا شده است و در آینده نزدیک، کیف پول الکترونیکی این کارت(CityPay) نیز مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به ویژگی‌های این کارت افزود: با پیش‌بینی انجام شده، این کارت‌ها در آینده نزدیک در حوزه حمل و نقل شهری مانند مترو، اتوبوس، اتوبوس‌های تندرو BRT، پارکومترها، پارکینگ‌های طبقاتی و… شهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور قابل بهره‌برداری خواهد بود.

پورزرندی خاطرنشان کرد: در این راستا و در فاز نخست، شهروندان می‌توانند از این هفته از کارت‌های شهروندی در فضای متروی تهران استفاده کنند و در هفته‌های بعد نیز شرایط بهره‌برداری از سایر حوزه¬های حمل و نقل شهری تهران نیز اجرایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: شهروندان از هفته جاری میتوانند با مراجعه به شعب این بانک، کارت شهروندی بانک شهر را دریافت و با فعالسازی جیب کارتبلیت تهران، از مزایای آن در حوزه حمل و نقل شهری بهرهمند شوند.