به گزارشافکارنیوز،میرزابیگی بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در خصوص جزئیات روی دادن قتل مسلحانه در زمستان سال ۹۲ در خیابان خورشید کرمان گفت: دو نفر سوار موتورسیکلت با چهره های پوشانده با یک اسلحه ساچمه ای اقدام به تیراندازی کرده که در جریان این تیراندازی جوان ۲۸ ساله ای بیگناه به قتل رسید و سه نفر نیز در این جریان زخمی شدند.

بازپرس ویژه قتل دادسرای شعبه هفت بازپرسی ‌گفت: بعد از ارتکاب قتل به صورت ویژه تیمی متشکل از پلیس آگاهی و اطلاعات استان کرمان تشکیل شد که متهمان تنها پس از یک ماه و نیم شناسایی شدند و بعد از تحقیقات تکمیلی در نهایت ۱۰ روز قبل این دو نفر دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه مجرمان سلاح های بدون مجوز در اختیار داشته اند گفت: پس از دستگیری و اقرار مجرمان یک قبضه سلاح کلانش و فشنگ جنگی که در صحنه ارتکاب قتل از آنها استفاده شده بود از آنها کشف و ضبط شد.

میرزابیگی همچنین ابراز داشت: مجرمان ۲۵ ساله بودند که تاکنون به چند فقره سرقت مسلحانه نیز اقرار کرده اند که این سرقت ها از اتباع بیگانه مستقر در کرمان بوده است.

وی انگیزه قتل این افراد را خصومت شخصی عنوان کرد و گفت: این قتل زمانی روی داد که گروهی از بچه های خیابان خورشید کرمان برای مشاهده بازی فوتبال در کنار هم ایستاده بودند.

میرزابیگی با اشاره به اینکه مجرمان در خانواده ای تحصیل کرده و بدون مشکل مالی آنچنانی زندگی می کرده اند و حتی اعتیاد هم نداشتند، گفت: ضعیف بودن کنترل و نظارت خانواده ها در مرتکب شدن این افراد به جرم باید نقش داشته باشند.

بازپرس دادسرای عمومی انقلاب کرمان تصریح کرد: تیم ویژه قتل در کرمان متشکل از پزشک قانونی، سه کاراگاه درجه یک آگاهی و دو آتش نشان دوره دیده در خارج از کشور هستند که در زمان وقوع قتل در صحنه حاضر شده و صحنه را مورد بررسی ویژه قرار می دهند.