به گزارشافکارنیوز، منطقه علوم پزشکی تهران، پژوهشگران دانشگاه مینسوتا در این تحقیق ۸۳۸ بیمار که دچار حمله قلبی شده، اما از مرگ نجات یافته بودند را مورد ارزیابی قرار دادند.این بیماران در گروه‌های سنی بین ۳۸ تا ۶۰ ساله بودند و از این تعداد، ۴۱۷ نفر در مدت پژوهش فقط یک رژیم غذایی خاص را دنبال کردند؛ اما ۴۲۱ نفر دیگر علاوه بر رژیم غذایی، تحت عمل جراحی بای‌پس قرار گرفته بودند.نتایج بدست آمده نشان میدهد، افرادی که با کنترل دائمی، میزان کلسترول بد (LDL) در خون را پایین نگه میدارند، از طول عمر بیشتری برخوردار هستند.