به گزارشافکارنیوز،علی ربیعی در حاشیه مراسم جشن شکرگزاری سلامت، گفت: در مجموع در شورای عالی بیمه هر روز تعداد بیشتری از این داروها زیر پوشش بیمه قرار می گیرد.

وی افزود: ‌ در ده جلسه اخیر شورای عالی بیمه در مجموع بیش از ۲۵۰۰ قلم دارو و شمار زیادی از داروهای گرانقیمت بیماری های صعب العلاج را زیر پوشش بیمه برده ایم.

ربیعی گفت: ‌ وقتی به لیست هزینه های پرداخت بیمه سلامت نگاه کردم متوجه شدم که در یک روز ۶۰ میلیون تومان و بعضا چند صد میلیون تومان پرداختی داشته ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جهت گیری این شورا به سمت پیشگیری از بیماری های صعب العلاج است وحتما باید روی آزمایش های ژنتیکی برنامه ریزی کنیم و در زمینه غربالگری و تشخیص به موقع بیماری های خطرناک کارکنیم.