به گزارشافکارنیوز،مرضیه سیروس با اشاره به آغاز آموزش ۲۰۰ نفر از کودکان کار فاقد مدارک هویتی در مدارس شهر تهران اظهار داشت: ‌امروز طی مراسمی حدود ۲۰۰ نفر از کودکان کار با همکاری آموزش‌وپرورش، انجمن حمایت از کودکان کار و شهرداری تهران در نوبت عصر مدارس از خدمات آموزشی استفاده خواهند کرد.

وی افزود: ‌با اجرای این برنامه برای نخستین بار شعار آموزش حق تمام کودکان است، ‌محقق می‌شود و از امروز به صورت رسمی، آموزش کودکان کار فاقد مدارک هویتی در مدارس آغاز می‌شود.

رئیس روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان کار بیان کرد: ‌این کودکان تحت حمایت انجمن کودکان کار قرار دارند و تا پیش از این، کلاس‌های درسی آنها روزانه به مدت ۴ ساعت در محل انجمن برگزاری می‌شد و خدمات مددکاری اجتماعی نیز دریافت می‌کردند اما هم‌اکنون با مشارکت آموزش‌وپرورش مقرر شد تا آموزش این کودکان در نوبت عصر مدارس انجام شود و خدمات مددکاری را هم دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه کودکان کار برای رفت‌وآمد به مدرسه از سرویس رایگان هم بهره‌مند می‌شوند، افزود: ‌ معلمان را هم آموزش‌وپرورش تامین‌ می‌کند اما در گذشته معلمان انجمن به آنها آموزش می‌دادند.

سیروس گفت: امروز دو دبستان شهید منتظری و ایمان در منطقه ۱۲ تهران میزبان حدود ۲۰۰ نفر از کودکانی هستند که بدون مدارک هویتی با مشارکت سه جانبه آموزش و پرورش، شهرداری و نهادهای مدنی، بر سر کلاسهای درس مینشینند.