به گزارشافکارنیوز،موضوع فقط به استعمال دخانیات، فروش، قاچاق و عدم اخذ مالیات ختم نمی‌شود. عدم اجرای قانون مبارزه با استعمال دخانیات آن قدر در جامعه و از سوی مسئولان جدی شده که به راحتی تبلیغ مصرف قلیان را می‌بینیم.

کار و کاسبی فروش و عرضه قلیان به حدی سودآفرین شده که متأسفانه می‌بینیم افرادی سودجو تیزرهای تبلیغاتی تهیه و با تبلیغات فریبنده، حاضرند با قیمتی بسیار پایین و مناسب، قلیان را به در منزل و محل کار بفرستند.

علی عطا طاهری، مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت: تبلیغ مواد دخانی از جمله قلیان بحثحقوقی دارد و می توان علیه کسی که اقدام به تبلیغ کرده شکایت کرد.

وی ادامه داد: تنها راه برخورد با تبلیغ استعمال دخانیات، پیگیری حقوقی است البته راهکار اساسی نیست ولی باید در جامعه جلوی آن را گرفت.

طاهری گفت: رویکرد وزارت بهداشت نیز در این زمینه تغییر کرده کارگروههای تشکیل شده است تا روی این آسیب اجتماعی اساسی کار شود. به همین منظور از نهادهای مختلف کمک گرفته شده است.

مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات افزود: باید کاری کرد تا اثر آن مقطعی نباشد، اقدامی که تاکنون انجام شده جواب نداده است و باید از طریق فرهنگی روی آن کار کرد.

با وجود تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال ۸۵، اما روند اجرای این قانون در جامعه و از سوی نهادهای مختلف با کوتاهی همراه بود.

در همین قانون و در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۱۶ بهمن ۹۲، به پیشنهاد وزارت بهداشت، حداکثر و حداقل جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح زیر تصویب شد:

مواد قانون موضوع تخلفات مبلغ(ریال)
۱۰ هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن ۲.۱۵۰. ۰۰۰ تا ۲۱۵.۰۰۰. ۰۰۰
۱۱ فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات ۲.۱۵۰. ۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰. ۰۰۰

۱۲

فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد ۴۳۰.۰۰۰ تا ۲.۱۵۰. ۰۰۰ در صورت تکرار ۴۳.۰۰۰. ۰۰۰

بنده(ب) ماده

(۱۳)

استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده(۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور ۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰

تبصره(۱) ‌ماده

(۱۳)

مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی ۲۲۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰
۱۶ عرضه فرآورده‌های دخانی در بسته‌های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی بسته‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی ۲۲۰.۰۰۰ تا ۸۶۰.۰۰۰