به گزارش افکارنیوز، امروز و لحظاتی قبل جلسه اخذ دفاع آخر از مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

مهدی هاشمی در حدود ۲۵ جلسه از خود دفاع کرد و قرار است امروز آخرین دفاعیات وی در پرونده بینالمللیاش اخذ شود.