به گزارش افکارنیوز، صبح امروز جلسه اخذ دفاع آخر از مهدی هاشمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

این در حالی است که به دلیل طلانی شدن روند جلسه، ادامه رسیدگی به نوبت بعدازظهر موکول شد.