به گزارشافکارنیوز،شهریار حیدری مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه اظهار داشت: سلیم قنبری رئیس دادگستری شهرستان روانسر صبح امروز به ضرب گلوله ترور شد و به شهادت رسید.

وی گفت: ضارب سابقه دار بوده و پس از زخمی شدن توسط مأمورین پلیس بازداشت شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمانشاه اعلام کرد: در حال حاضر جزئیات بیشتری از این حادثه که دقایقی قبل رخ داده در دسترس نیست.