به گزارشافکارنیوز،در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران و طبق دعوت اعضای شورا علیرضا فغانی داور فینال فوتبال جام ملتهای آسیای ۲۰۱۴ استرالیا به همراه محمد ابوالفضلی کمک داور در جلسه شورا حاضر شدند.

در این جلسه اعضای شورای شهر تهران از آنها تجلیل کردند.