به گزارشافکارنیوز،وزیر بهداشت و درمان شب گذشته با ماموریت ویژه از سوی رئیس جمهور و به منظور بررسی مشکلات مردم اهواز و خوزستان به این استان سفر کرده است.

سیدحسن قاضی زاده هاشمی در ابتدای این سفر با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز ضمن عیادت از بیماران تنفسی که به دلیل وضعیت هوا دچار مشکل تنفسی شده بودند دستورات لازم را برای رسیدگی به این بیماران صادر کرد.