به گزارشافکارنیوز،دانشمندان دانشکده پزشکی ایچان(Ichan) در مونت‌سینای دریافتند که معتادان به کوکائین ممکن است عادت مخرب مصرف مواد مخدر خود را علیرغم شکست‌ها و خسارات بزرگ ادامه دهند، زیرا مدارهای مغزی مسئول پیش‌بینی فقدان احساسی در آن‌ها مختل شده است.

این بررسی بر تفاوت‌های بین پاداش یا ضرر مرتبط با یک رفتار و توانایی فرد برای پیش‌بینی عواقب – سنجش خطای پیش‌بینی پاداش(RPE) – تمرکز داشت.

باورها بر این است که RPE محرک یادگیری در انسان بوده و رفتارهای آینده را هدایت می‌کند؛ انسان پس از یادگرفتن از یک تجربه می‌تواند در بهترین حالت، رفتار خود را بدون انجام دوباره آن تغییر دهد.

پژوهش‌های قبلی نشان داده بود که پیش‌بینی‌های پاداش یا ضرر خاص توسط تغییر سطوح ماده شیمیایی دوپامین که توسط نورون‌های مغزی تولید می‌شوند، هدایت می‌شوند و تغییر سطوح دوپامین با سود و زیان غیرقابل انتظار همراه است.

پژوهش جدید با استفاده از الکتروانسفالوگرافی به ثبت فعالیت مغزی ۷۵ نفر شامل ۵۰ مصرف‌کننده کوکائین و ۲۵ مورد کنترل پرداخت و همزمان شرکت‌کنندگان یک بازی قمار را انجام می‌دادند؛ هر فرد باید پیش‌بینی می‌کرد که در هر دوره برنده یا بازنده پول است.

نتایج بدست آمده نشان داد، سیگنال‌دهی پیش‌بینی ضرر گروه مصرف‌کنندگان کوکائین مختل شده بود، به این معنی که نمی‌توانستند سیگنال‌های RPE را در واکنش به عواقب بدتر از انتظار تحریک کنند.

این نتایج، بینش‌های جدیدی در مورد توانایی در معرض خطر معتادان برای یادگیری از نتایج نامطلوب مصرف ارائه کرده و در نهایت می‌تواند منجر به ادامه مصرف مواد یا بازگشت مجدد به مواد حتی با وجود ضررهای بسیار شود.

این پژوهش همچنین به بررسی تفاوت‌های میان ۵۰ مصرف‌کننده کوکائین پرداخت؛ نیمی از این افراد ظرف ۷۲ ساعت پژوهش کوکائین مصرف کرده و نیمی دیگر، طی حداقل ۷۲ ساعت از مصرف آن خودداری کرده بودند.

معتادانی که به تازگی مواد مصرف کرده بودند، از فعالیت الکتریکی مرتبط با مدار پاداش مغزی بیشتری برخوردار بودند؛ اما شرکت‌کنندگانی که ۷۲ ساعت مصرف مواد نداشتند، در واکنش به یک برد پیش‌بینی نشده هیچ نوع فعالیت بالایی نشان ندادند.

به گفته محققان، این نتایج با این فرضیه مطابقت دارد که در اعتیاد، از دارو برای عادی کردن یک عملکرد خاص مغزی استفاده می‌شود که در این پژوهش، سیگنال‌دهی RPE برای نتایج بهتر از انتظار مدنظر بود.

این یافته‌ها می‌تواند برای توسعه درمان‌های جدید و شناسایی افرادی که در خطر از سرگیری مصرف مواد هستند، مورد استفاده قرار بگیرد.

نتایج این پژوهش در مجله Neuroscience منتشر شده است.