به گزارشافکارنیوز،وحید صدوقی اظهار داشت: میزان چگالی امواج و تشعشع آنتن های تلفن همراه روی چهار هزار زن باردار در شهر تهران طی سال های اخیر بررسی شده است و هیچ تاثیر منفی بر سلامت مادران باردار و نوزادان آنها ندارد.

وی با بیان اینکه علی رغم افزایش فاصله در گوشی تلفن همراه با آنتن های BTS و کاهش تشعشع های آن گفت: گوشی های تلفن همراه در مواقعی که آنتن دهی ضعیف تر می‌شود از حداکثر توان خود برای برقراری ارتباط بهره می گیرند. همین امر سبب افزایش تشعشع در پیرامون گوشی همراه می شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران تاکید کرد: توصیه می شود مشترکان در مواقعی که با آنتن دهی ضعیف تری رو به رو هستند بجز در موارد ضروری به منظور کاهش تشعشع آنتن های تلفن همراهکمتر از گوشی خود استفاده نکنند.

وی اظهار داشت: این پدیده در جاده ها و فضا هایی که شرایط کاستی در آنتن دهی را دارند بیشتر صادق است.