به گزارشافکارنیوز،زهرا زاهدی نیاکی با بیان اینکه پس از بازدید از ندامتگاه نسوان در تهران مراجعات به دفاتر حمایت از زنان و کودکان بیشتر شده است، گفت: در بند نسوان به تمامی زنان در بند شماره تماس دفتر تهران را داده ایم تا بتوانیم هرگونه حمایتی که مورد نیاز است، انجام دهیم.

وی افزود: بیشترین مراجعات به دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان مربوط به بخشودگی و عفو است. البته در مراجعات حضوری خود زندانیان در مدت مرخصی به دفتر مراجعه می کنند و یا با دفتر تماس می گیرند و ما هم تمامی پیگیری ها را انجام می دهیم.

مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری تهران، بیشترین جرم زنان زندانی در تهران را مواد مخدر و بیشترین جرم کودکان تهرانی را سرقت و مواد مخدر عنوان کرد و گفت: روزانه حدود ۸۰ تماس تلفنی از زندان و خارج از زندان در مورد مشکلات زندانیان، مشاوره و موارد حقوقی زندانیان داریم که بیشترین تماس ها از سوی زنان است که البته بسیاری از تماس ها تکراری است. چرا که زندانی انتظار دارد رسیدگی به سرعت انجام شود در حالی که پرونده ها باید مسیر قانونی خود را طی کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا موارد کودک آزاری یا سالمند آزاری هم دارید، افزود: بله این موارد را هم داریم اما در مورد سالمندان بیشتر عدم رسیدگی است. با این حال شماره تماس ۸۸۸۹۸۰۴۶ را در اختیار نسوان قرارداده ایم تا در کوتاهترین زمان بتوانند مشکلات خود را از طریق این دفتر اعلام کنند.

زاهدی در پاسخ به اینکه آیا نیروی کافی در اجرای سیاست های دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان وجود دارد، گفت: بر اساس چارت باید ۱۴ نیرو در دفتر داشته باشیم در حالی که تنها ۲ نیرو داریم و برخی شهرستان های تهران هم مسئول دفتر دارند.