به گزارشافکارنیوز،مجید فدایی اظهار داشت: معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس‌جمهور فردا صبح به مدت یک روز به خوزستان برای بررسی وضعیت این منطقه و انجام اقدامات می‌رود.

وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور به همراه، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور، سلطانی‌فر رئیس سازمان میراثفرهنگی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، یحی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، پیروز بخت رئیس سازمان استاندارد ایران و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول به عراق رفتند.

سرپرست اداره کل روابط عمومی گفت: رئیس سازمان محیطزیست به عراق نرفته و به خوزستان خواهد رفت.