به گزارشافکارنیوز،سرهنگ کامبیز اسماعیلی، رئیس پلیس فتای کرمان در تشریح این خبر گفت: خانمی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه کرده و از یک مزاحمت اینترنتی خبر داد.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه شاکی اظهار داشت مزاحم اینترنتی در ابتدا در پوشش یک دختر در یکی از شبکه های اجتماعی موبایل اقدام به دوستی با شاکی نموده که به دنبال آن تعدادی عکس و اطلاعات خصوصی بین آنان رد و بدل شده است.

این مقام انتظامی افزود: پس از مدتی هویت واقعی مزاحم شناخته شده و شاکی را تهدید کرد در صورت قطع ارتباط، تصاویر وی را در فضای مجازی منتشر خواهد نمود.

وی اظهار داشت: از این رو تیمی از کارآگاه مهندسین پلیس فتا تشکیل شد که با انجام یک سری اقدامات پلیسی و فنی اقدام به شناسایی و دستگیری متهم کردند.

اسماعیلی گفت: متهم پس از دستگیری به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این کار کنجکاوی و سرگرمی اعلام کرد.

رئیس پلیس فتا کرمان در پایان توصیه کرد: فضای مجازی جولانگاه هویت های جعلی است؛ پس شهروندان مراقب باشند با اعتماد بیجا آبرو و حیثیتشان را به خطر نیندازند.