به گزارش افکارنیوز، سرهنگ حسن عابدی با اشاره به اینکه همه عملیاتهای عمرانی از نیمه اسفند باید از سطح معابر پاکسازی شوند، افزود: ماموران پلیس راهور در تمام نقاط پایتخت با خودروهایی که اقدام به پارک حاشیه ای، توقف دوبله و سد معبر می کنند برخورد می کند ضمن اینکه ماموران راهور در اسفندماه در آماده باش هستند ودرصد نیروها عصر به کار گرفته شده، افزایش مییابد..