به گزارشافکارنیوز،ناصر سراج در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده افرادی مانند رضازاده که همزمان در شورای شهر و نهادهای ورزشی فعال هستند، اظهار داشت: ما موضوع رضازاده را به شورای مرکزی حل اختلاف منعکس کرده ایم. سازمان بازرسی نظر خود را کتبا اعلام کرده است اما این گزارش ها به طور کلی محرمانه است.

سراج درباره اینکه آیا این محرمانه بودن و عدم اطلاع رسانی گزارش ها باعث تداوم ابهامات در این زمینه نمی شود، گفت: ما نظر قطعی خود را قبلا مکتوب داده ایم و آنها باید تصمیم بگیرند؛ اما این را مطمئن باشید که نظر ما قطعی می شود.