به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تبصره ۱۵ این لایحه را مورد رسیدگی قرار دادند.

وکلای ملت در بند " د " تبصره ۱۵، بانک مرکزی را موظف کردند که از طریق بانک‌های عامل، در سال ۱۳۹۴ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا(همسر، والدین و فرزندان) ‌، ایثارگران با سابقه ۶ ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و وراثتحت تکفل جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و وراثتحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به وراثجانبازان و آزادگان متوفی مصوب ۲۲/۱ / ۱۳۸۰(واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.

به موجب این مصوبه مجلس مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یکمیلیون نفر، ۸۳۰ میلیون ریال، مراکز استانها، ۷۰۰ میلیون ریال، سایر شهرها ۵۷۵ میلیون ریال، روستاها ۳۵۰ میلیون ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت بیستساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میشود.