به گزارشافکارنیوز،سید محمود آذین درباره مالکیت هلی‌کوپتری که اخیراً در ارتفاعات دربند تهران سقوط کرد، اظهار داشت: در این باره صحبت‌های فراوانی شده‌، اما این بالگرد‌ متعلق به این شرکت هم نبوده است.

وی درباره مالک احتمالی این هلی‌کوپتر هم بیان کرد: اطلاعی ندارم این هلی‌کوپتر متعلق به کدام ارگان است، اما اخبار ضد و نقیضی این روزها مطرح می‌شود.

بنابراین گزارش، ‌شرکت هلیکوپتری ایران، ۴۰ سال فعالیت دارد، در سال ۱۳۶۵ طبق قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت هلی‌کوپتری ایران از وزارت دفاع جدا شده و به وزارت نفت ملحق شد، در سال ۱۳۸۹ طبق قانون اصل ۴۴ این شرکت به بخش خصوصی‌ واگذار شد.

حدود ساعت ۱۴ روز هفتم اسفند‌‌ماه ۹۴ یک فروند بالگرد در منطقه دربند حوالی امامزاده ابراهیم(پس قلعه) در ارتفاعات شمال تهران سقوط کرد.

بالگرد ساقط شده دارای سه سرنشین بوده که همگی توسط نیروهای امداد و نجات رهاسازی (جنازه از بین لاشه بالگرد جمع شد) شدهاند؛ تا این لحظه گمانهزنیهای فراوانی درباره مالکیت این هلیکوپتر از سوی رسانهها و مسئولان مطرح شده است، اما هیچ ارگانی به صورت رسمی مالکیت این هلیکوپتر را نپذیرفته است.