به گزارشافکارنیوز،اسماعیل نجار درباره سقوط یک بالگرد در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۳ در منطقه پس قلعه که منجر به کشته شدن سه نفر شد، اظهار داشت: مالکیت این بالگرد برای مدیریت بحران کشور بوده است و در مدتی قبل، در تدارکاتی این بالگرد به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واگذار شد و نهایتاً نیز دراختیار هلال احمر قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این خصوص، نامهای نیز نوشته شده است که به صورت امانت به هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واگذار شود چرا که هم ناوگان هلال احمر افزایش پیدا میکرد و هم از این بالگرد نیز نگهداری و مراقبت میشد.