به گزارشافکارنیوز،مصطفی قنبرنژاد با اعلام این خبر اظهارکرد: مهلت تحویل مدارک افراد حقیقی و حقوقی به دفاتر خدمات الکترونیک شهرتا ۲۰ اسفند ماه تمدید شده است.

به گفته وی، مهلت خبرنگاران برای ارائه مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک نیز که تا فردا ۱۰ اسفند ماه بود، تمدید شده وخبرنگاران نیز پس از ارایه لیست رسانه شان به مرکز ارتباطات شهرداری تهران و تایید سازمان حمل و نقل و ترافیک مهلت دارند تا نسبت به تحویل مدارک آرم طرح ترافیک سال ۹۴ به دفاتر خدمات الکترونیک شهر اقدام کنند.