به گزارشافکارنیوز،محققان کانادایی دانشگاه واترلو در رابطه با دانشجویان زن جوان دانشگاه تحقیقاتی انجام دادند؛ با علم به اینکه در این سن اغلب دخترها، خود را با تصاویر قبل مقایسه می‌کنند و از وضع کنونی خود ناراضی هستند.
این مطالعه حدود یک سال ادامه داشت و شرکت کنندگانی که در آستانه چاقی بودند مورد آزمایش قرار گرفتند؛ در ابتدا نگاه این افراد به خودشان ارزیابی شد، پس از ۵ ماه نظرات خانواده، دوستان و شریک زندگی شان نسبت به اضافه وزن بررسی شد.

در این تحقیق مشخص شد زنانی که حساس‌تر هستند بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند و گفته‌های خانواده و نزدیکان آنها اثرات منفی روی آنها گذاشته بود در صورتی که واکنش‌های مثبت باعثکم شدن استرس و کاهش اضافه وزن و چربی یا حفظ وزن در گروهی دیگر شده بود.

به عبارت دیگر حمایت و درک خانواده نقش کلیدی در کم کردن وزن دارد و برای مقابله با این شرایط کنترل استرس و احساس بهتری نسبت به خود داشتن نقش مهمی دارد.