به گزارشافکارنیوز،محسن سلیمانی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب طی دیدار با مسئولان محیط زیست، اظهار داشت: منویات رهبر انقلاب دلگرمی خاصی به همه دوستاداران محیط‌ زیست داد. ایشان در خصوص وضعیت بحرانی تالاب‌ها نیز اشاره کردند بنابراین باید در این زمینه همه دست به دست هم داده تا شاهد وضعیتی مطلوب باشیم.

وی با بیان اینکه بهبود وضعیت محیط‌ زیست مخصوص یک دستگاه خاص نیست بلکه همه دستگاه‌ها طبق فرمایشات رهبر انقلاب باید در این خصوص ورود کنند، گفت: تا زمانی که تمامی دستگاه‌ها در خصوص مقبله با تخریب محیط زیست اقدام نکنند، وضعیت به همین شکل باقی خواهد بماند.

دیگر تکلیف دستگاه‌ها در خصوص حفاظت از محیط زیست مشخص شده است


مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به اینکه در حفظ تالاب‌ها باید اقدام کنیم، اظهار داشت: اکنون تکلیف دستگاه‌ها در خصوص حفاظت محیط زیست مشخص شده است بنابراین باید همه دستگاه‌ها در تمام مسائل از جمله احیای تالاب‌ها اقداماتی موثر انجام داده و به وظایف خود عمل کنند.

سلیمانی با بیان اینکه تدوین برنامه جامع مدیریتی در راستای احیای تالاب‌ها صورت گرفته است، افزود: از جمله موارد کلیدی حد حریم بستر تالاب‌ها، تامین حق‌آبه تالاب‌های در برنامه‌ریزی‌ها را می توان نام برد. درواقع باید به دنبال احیا تالاب‌ها بود.

وضعیت عمده تالاب‌های کشور بحرانی است


مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با بیان اینکه وضعیت عمده تالاب های کشور بحرانی و نامطلوب است، اظهار داشت: تمامی ذینفعان در امر تالاب‌ها باید به شکل خردمندانه و مدیریتی در راستای احیا گامی موثر بردارند.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان برای احیای تالاب‌ها زمان تعیین کرد چراکه این امر نیاز به زمان دارد و می‌توان با برنامه در زمانی نه چندان دور شاهد احیای تالاب‌هایی ا ز جمله هامون بود، گفت: در این خصوص خبر خوش این است که آب از افغانستان به تالاب هامون می‌رسد.

برنامه نهایی مدیریت جامع تالاب هامون در سال ۱۳۹۴


سلیمانی با بیان اینکه در دو ماه نخست سال ۱۳۹۴ برنامه نهایی مدیریت جامع تالاب هامون انجام خواهد شد و ما امیدواریم وضعیت این تالاب ارزشمند بهبود یابد، افزود: از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور یکی دیگر از پیامدهای مدیریت نامناسب در بخش حوضه‌های آبریز است.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با بیان اینکه به نقش سازمان محیط زیست جهت حفاظت از دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران اظهار داشت: سازمان محیط زیست در تلاش است تا مولفه‌های کشاورزی پایدار در نقاط حوزه‌های آبی اجرایی شود.

برنامه جامع مدیریتی برای احیای تالاب‌هایی از جمله ارویمه در دستور کار است


وی ادامه داد: ۷ تالابی که از سال گذشته مورد بررسی و احیا قرار گرفتند شامل تالاب‌های آلاگل، آجی‌گل، آلماگل در گلستان، میقان در مرکزی، چغاخور در چهارمحال بختیاری، حله در بوشهر، حرا میناب در هرمزگان، زریوار در کردستان و هامون در سیستان و بلوچستان است.

مدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران بیان کرد: برنامههای خوبی در خصوص ۳ تالاب ارومیه، شادگان و پریشان مدنظر قرار گرفته است که اکنون ۷ تالاب دیگر جزء این تالابها قرار گرفتند تا برنامه جامع مدیریتی احیا برای آنها اجرا شود.