به گزارشافکارنیوز،علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی سواد آموزی مشارکت محور در پرتوی اراده ملی و حمایت دولتی اظهار داشت: ‌سواد به سه نوع کلی سواد عمومی، سواد مهارتی و سواد خلاقیت تقسیم بندی می‌شود.

وی در تعریف سواد عمومی بیان کرد: سواد عمومی در حقیقت شناخت فرد از واقعیت اجتماعی خود است. فرد با استفاده از این سواد می‌تواند رابطه خود را با فناوری ترسیم کند و از روابط اجتماعی و روابط بین فردی خود درک صحیح داشته باشد.

ربیعی در تعریف نوع دیگر سواد گفت: سواد مهارتی در حقیقت مهارت انجام صحیح و مناسب کار است. این نوع سواد است که باید اصل و اساس فعالیت سازمان نهضت سواد آموزی قرار بگیرد.

وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار موجود در زمینه تعداد کارگران بی‌سواد اعلام کرد: حدود ۳ میلیون نفر کارگر بی‌سواد یا کم سواد در کشور وجود دارد این افراد نه مهارت انجام کار را دارند و نه مهارت خواندن و نوشتن را دارا هستند.

ربیعی به مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص الزام و تشویق بی سوادان اشاره کرد و گفت: اعضای هیئت دولت با تصویب این مصوبه می‌خواهند افراد بی‌سواد را به سوی سواد‌آموزی خصوصاً سواد مهارتی سوق دهند.

وی در ادامه سخنان خود به تعریف سواد خلاقیت نیز پرداخت و افزود: این نوع سواد به بروز خلاقیت و نوآوری در انجام کار دلالت دارد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد: یکی از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده وجود انواع بی سوادی در جامعه است و اگر جامعه بخواهد به رشد و توسعه دست یابد باید افراد به سواد در همه ابعاد آن مجهز شود در اکثر کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود که اساس ثروت آنها برنیروی انسانی متخصص و باسواد قرار دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: لازم است برای انجام کار سواد آموزی یک نهضت دیگر برای ایجاد گفتمان عظیم در جامعه بوجود آید یکی از مسائل عمده ما در نهضت سواد آموزی این است که سواد به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح نشده است.

ربیعی به نقش و جایگاه مراکز یادگیری محلی در آموزش جامعه اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم یکی از تصمیمات خود مصوبه اخیر دولت ایجاد مراکز یادگیری محلی باشد.

وی ادامه داد: برای راه اندازی و توسعه دولت الکترونیک باید افراد جامعه توان استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات را کسب کند و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه افراد حداقل سواد لازم را برای کار با آن کسب کرده باشند.