روزنامه دیلی تلگراف، قتل روح الله داداشی را یک اقدام تلافی جویانه خواند و مدعی شد: قوی ترین مرد ایران که شخصیت معروفی بوده پس از ایستادگی در برابر رهبر این کشور، توسط ضربات چاقو در تهران کشته شد[!].
دیلی تلگراف افزود: «افرادی که سبک بروسلی را داشتند؛ پس از ۴۰ دقیقه مبارزه با قوی ترین مرد ایران، وی را با ۵۰ ضربه چاقو از پا در آوردند».

به گزارش جام نیوز، گفتنی است، دشمنی با ملت ایران و ارکان انقلاب به محک خوبی برای ادعای خبررسانی صادقانه رسانه های غربی تبدیل شده و دروغ های عجیب و غریب آنها، اعتبارشان را در بین افکار عمومی خدشه دار کرده است.

این دروغ پردازی ها درحالی است که علی داداشی، برادر روح الله، در پاسخ به این سوال سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که خیلیها میخواهند بدانند که روحالله چگونه کشته شد؟، تصریح کرد: قبل از آن من تقاضایی از همه مردم خوب ایران دارم، تمامی کسانی که روحالله را شناخته و میشناختند خوب میدانند که روحالله چقدر معصوم و مظلوم بود، اما برخی از رسانههای خارجی دارند از این موضوع سوءاستفاده کرده و تبلیغات مخرب خود را آغاز می کنند. حرف من به آنها این است که چرا حق را نمینویسند.