به گزارشافکارنیوز،موسی قربانی در جلسه ویژه مبارزه با زمین خواری در دادستانی کل کشور گفت: وقتی مقام معظم رهبری مصداقی از زمین خواری صحبت می کند یعنی باید مسئولان سرشان را به دیوار بزنند. در پرونده علاء الدین دیوان ایستاد تا ۲ طبقه متخلف را تخریب کنیم اما در پرونده های تغییر کاربری واقعا چرا مسئولان جهاد کشاورزی شکایت نمی کنند.

قربانی گفت: ۲۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها داریم و این یعنی اینکه قانون اجرا نشده است.

معاون دیوان عدالت اداری اظهار داشت: باید دستگاه های متخلف شناسایی و تنبیه شوند. چون زمین را نمی شود یک ساعته تصرف کرد و قطعا از چشم مسئولان دور نیست. تا امروز هم چند شهردار متخلف شناسایی شده اند.