به گزارشافکارنیوز،حسین ذبحی در جلسه کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در دادستانی کل کشور با بیان اینکه شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال در سراسر کشور باید با جدیت اهداف خود را دنبال کنند، گفت: به آنها ابلاغ می کنیم که در تمامی استان ها بر اساس شرایط استانی به صورت عملیاتی با تعامل با دستگاه ها در مبارزه با زمین‌خواری و ایجاد شعب تخصصی و قضات متخصص وارد شوند.

وی افزود: باید کمیته های اطلاعات عملیات ایجاد شود و اینها موظف هستند هرگونه تخلف و جرم را رصد کنند.

ذبحی تصریح کرد: اجازه نمی دهیم در سال آینده هیچگونه ساخت و ساز غیرمجاز رخ دهد و آغاز وقوع جرم در هر مرحله ای را باید کنترل کنیم و هر نهادی که اقدام به تخلف کرد، نباید مصونیت قضایی داشته باشد.