کنکور سراسری پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از فردا جمعه ۳۱ تیرماه با رقابت ۲۱۵ هزار داوطلب در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در تهران و ۷۵ واحد دانشگاهی مجری برگزار می شود.

پیرترین داوطلب یک فرد ۷۴ ساله است که در رشته داروسازی ثبت نام کرده و جوانترین شرکت کننده به گزارش خبرنگار مهر، یک دختر ۱۱ ساله است که در رشته پزشکی شرکت می کند.

از تعداد ۲۱۵ هزار داوطلبی که در این کنکور شرکت می کنند، ۷۱ درصد زن و ۲۹ درصد مرد هستند.

در مجموعه کنکور پزشکی داوطلبان تهران ۱۷.۷ درصد، فارس ۸.۴ درصد، خراسان ۷.۷ درصد و استان اصفهان ۶.۸ درصد هستند.