روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

برخی دانشجویان مدعی هستند بر اساس مصوبه وزارت مسکن از این پس فارغ التحصیلان مهندسی تکنولوژی معماری و علمی کاربردی معماری دیگر حق طراحی ندارند.

با توجه به اين که پروانه نظارت تنها به فارغ التحصيلان پسر داده ميشود با اين تصميم وزارت مسکن، دختران از داشتن هرگونه پروانه محروم بوده و بدون دليل خاصي در حال تحصيل هستند!