شبکه من وتو در تاریخ ۱۳۹۰.۰۴.۲۰در برنامه"بفرمایید شام" که با حضور ۴ مهمان زن برگزار شد، با پخش شرابخواری آنان و با گفتار زشت و زننده مهمانان به ترویج همجنسگرایی و بی اشکال بودن این قضیه کرد.

به گزارش البرزنیوز به نقل از جام نیوز، یکی از مهمانان برنامه عنوان کرد: اشکالی ندارد انسان لزبی(همجنس باز زن) باشد همه دوستان صمیمی من " گی "(همجنس باز مرد) هستند. شایان ذکر است با توجه به اینکه از گفتار این زنان مشخص میشد که همگی متاهل هستند اما به راحتی درباره دوستان مرد خود اظهار نظر میکردند.

در ادامه مهمانان برنامه که در نوع گفتار با کلامی زشت و زننده سخن میگویند به نوع رفتار و ارتباط با همجنس بازان پرداختند و نوع ارتباط با این افراد را بی اشکال عنوان کردند