قبلاً نیز چندین پژوهش به همین نتیجه رسیده بود، اما این بار، گستردگی تحقیقات، هر نوع شک و تردید را در این مورد از بین برده است.
به گزارش پارسینه به نقل از رادیو فرانسه، روز چهارشنبه، نتایج سه تحقیق علمی جدید در بارۀ ختنه و تأثیر آن در پیشگیری بیماری ایدز، در شهر رم منتشر شد.

همۀ این پژوهش‌ها به وضوح نشان می‌دهد که ختنه می‌تواند به عنوان یک عامل پیشگیری بسیار مؤثر به کار برده شود.

تحقیقات آقای برتران اوور، اپیدمی‌شناس فرانسوی که از چند سال پیش در این زمینه پژوهش می‌کند، نشان می‌دهد که در مورد مردان، ختنه حداقل شصت درصد خطر ابتلا به ویروس ایدز را کاهش میدهد.

البته ختنۀ مردان در امکان ابتلای زنان هیچ تأثیری ندارد.

پژوهش‌های میدانی آقای برتران اوور به مدت سه سال در حومه‌های فقیرنشین شهر ژوهانسبورگ انجام شد. در این مناطق، نزدیک به چهل درصد مردان ۳۵ تا ۳۹ سال به ویروس ایدز آلوده هستند. در مرحلۀ آمارگیری به ویژه دقت شد که رفتار جنسی مردان ختنه‌شده و گروه ختنه‌نشدگان کاملاً یکسان باشد. همچنین استفاده از کاندوم در میان این دو گروه به یک اندازه بوده است.

پس از سه سال تحقیق، گروه پژوهشگران به این نتیجه رسید که در این منطقۀ بخصوص، امکان ابتلای ختنه‌شدگان به ویروس ایدز، ۷۶ درصد کمتر از مردانی است که ختنه نشده‌اند.

مدیر این پژوهش گسترده به خبرگزاری فرانسه گفت: " این نخستین بار است که یک تحقیق جهانی به روشنی نشان می‌دهد که می‌توان پیشگیری از بیماری ایدز را به طور جدی برنامه‌ریزی کرد ".

به گفتۀ برتران اوور، ختنه عمل ساده‌ای است که در کشورهای فقیر به آسانی قابل اجراست. همچنین هزینۀ کم آن که حدود چهل یورو ارزیابی می‌شود، می‌تواند عامل مشوق دیگری برای مردان کم‌درآمد باشد.

دلیل اصلی تأثیر ختنه در کاهش ابتلا به ویروس ایدز اینست که قلفه، که در عمل ختنه برداشته می‌شود، سلول‌هایی را در بردارد که سلول لانگرهانس* نامیده می‌شود. این نوع سلول در مقابل ویروس ایدز بسیار حساس است و به سرعت آلوده می‌شود.

به دنبال انتشار این تحقیقات در رم، پژوهشگران اعلام کردند که باید از ختنه در کنار شیوههای دیگر، برای مبارزه با ایدز استفاده کرد. به گفتۀ آنان کاربرد آگاهانه از همۀ عوامل میتواند گسترش این بیماری را در کشورهای فقیر آفریقایی به سرعت کاهش دهد.