به گزارشافکارنیوز،عصر امروز به علت بارندگی و همچنین وضعیت هوای نامناسب در منطقه امام زاده هاشم واقع در محور هراز کوه ریزش کرد.

در این حادثه قطعات سنگ با یک خودروی سمند برخورد کرده که به این ترتیب یکی از سرنشینان این خودرو فوت کرد.

سرهنگ حمیدی در این رابطه گفت: مأموران پلیس و همچنین عوامل راهداری به سرعت به منطقه آمده و اقدام به پاکسازی محل حادثه کردند.

وی افزود: به رانندگان توصیه میشود در هنگام عبور از مناطق کوهستانی به هشدار های ایمنی صادر شده از سوی پلیس توجه ویژه داشته باشند.