به گزارشافکارنیوز،هوای مازندران در حال حاضر نیمه ابری تا ابری همراه با بارش خفیف و پراکنده و از اواخر وقت با کاهش ابر با احتمال همراه است.

در حال حاضر وضعیت دریا، نسبتاً مواج، سمت باد شمال‌شرقی تا غرب، سرعت باد چهار تا ۱۰ متر برثانیه است.

در نخستین روز عید هوای مازندران صاف تا نیمه ابری است و در روز یک‌شنبه نیز هوا صاف تا نیمه ابری، از بعدازظهر ابری بتدریج همراه بارش باران(بارش برف در ارتفاعات) و وزش باد نسبتا شدید همراه خواهد بود.

هواشناسی مازندران هوای مازندران در روز دوشنبه را ابری همراه بارش باران(ارتفاعات بارش برف)، وزش باد و کاهش دما پیش‌بینی کرد.

در این اطلاعیه آمده است این سازمان وضعیت هوای مازندران در روز سه‌شنبه را صاف تا نیمه ابری و بعدازظهر و شب با افزایش ابر همراه است و در چهارشنبه نیمه ابری تا ابری بتدریج با بارش پراکنده(در ارتفاعات بارش پراکنده برف) و وزش باد همراه خواهد بود.

هواشناسی مازندران وضع هوای مازندران در روز پنجشنبه را ابری همراه با بارش پراکنده، در ارتفاعات بارش پراکنده برف پیشبینی کرد.