به گزارشافکارنیوز،سرهنگ هویدا تزار با تبریک فرار رسیدن سال نو با اشاره به محدودیتهای رانندگی با گواهینامه های پایه سوم جدید الصدور گفت: بر این اساس دارندگان گواهینامه های جدید الصدور در یک سال اول اجازه تردد در بزرگراههای برونشهری را نداشته و از سویی دیگر بین ساعات ۲۴:۰۰ تا ۵ بامداد نیز در شهرها اجازه تردد ندارند.

وی با اشاره به اینکه این افراد مجاز به بکسل کردن وسایل نقلیه و جابه جایی مسافر نیستند تاکید کرد این دسته از رانندگان در صورتی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شوند یا در تصادفات مقصر باشند گواهینامه آنها ابطال شده و باید مجددا آزمون دهند.

تزار به گواهینامه های جدید الصدور موتورسیکلت اشاره كرد و گفت: تمامی دارندگان این گواهینامه نیز مشمول محدودیت های تردد در سال اول همانند گواهینامههای پایه سوم جدید الصدور هستند.