آفتاب:
آنچه در اینجا می‌خوانید، پاسخ شهید بهشتی به این سوال است، جالب است که خبرنگار این سوال را از وی به عنوان شخصیتی که در قوه قضائیه مسئولیت دارد، مطرح کرده است، ولی شیوه مورد تایید و تاکید آیت‌الله دکتر بهشتی چیزی جز «بحثقانع کننده» نیست و البته این هم بعد از تشریح نگاه اسلام به کرامت و جایگاه زن انجام می‌شود.

سوال خبرنگار: درباره‌ پوشش اسلامی زنان در دادگستری چه اقدامی به عمل آورده‌اید؟ و آیا زنان را مجبور به پوشش اسلامی خواهید کرد؟

پاسخ آیت‌الله بهشتی: ما براساس بینش اسلامی برای زن کرامت خاصی قائل هستیم. ما معتقدیم پوشش خواهران ما پوششی باشد که با کرامت آن‌ها سازگارتر باشد. اگر قرار باشد در جامعه، رابطه مرد و زن یک رابطه کار و فعالیت و همکاری و خلاقیت و سازندگی باشد، باید از هر نوع شائبه‌ی دیگر پاک و و منفرد بمانند و طبیعی است که با آن پوششی که در اسلام برای زن تعیین شده، این رابطه می‌تواند پاک‌تر و منزّه‌تر بماند. این امری است روشن و هرکجا خلاف این گفته شود، قصد مغالطه است. منتها ما در قلمرو مسئولیت خاصمان در قوه قضائیه از خواهران‌مان خواستیم خودشان این کار و پوشش را تا حدّی عمل نمایند؛ اما اگر کسی عمل نکرد، ما چه خواهیم کرد؟ باید بگویم که روش من در زندگی چنین بوده است که با کلیه اشخاص از هرگروه به بحثاقناعی پرداخته‌ام. من حاضرم در فرصت مناسب با این خواهران به گفت‌وگو بنشینم و امیدوارم که آنان را قانع به پوشش اسلامی نمایم.

(منبع: سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های شهید بهشتی از انتشارات مرکز اسناد اسلامی، ج۳، ص۶۰۰)
کد مطلب :