فارس: دبير شوراي تأمين استان تهران با اعلام بررسي پرونده مقصران ماجراي حمله اوباش به طلبه ناهي منكر در جلسه شوراي تأمين استان تهران از معرفي اين افراد به دادگاه تخلفات اداري خبر داد.

صفرعلی براتلو دبیر شورای تأمین استان تهران به حمله عده‌ای اراذل و اوباش به علی خلیلی طلبه جوان بسیجی در حین نهی از منکر اشاره کرد و گفت: مهمترین مسئله درخصوص چنین مسائلی بحثقانون و خلأهای قانونی است.

وی با بیان اینکه برخورد جدی و بدون اغماض با اراذل و اوباش در دستور کار شورای تأمین استان قرار دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی با قوت با چنین مسائلی برخورد می‌کند؛ همچنین نمایندگان مجلس نیز در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند.

دبیر شورای تأمین استانداری تهران با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید با یک حکم قاطع و به‌موقع با خاطیان این موضوع برخورد کند، افزود: احکام عمومی برخورد با مزاحمین نوامیس در اختیار قوه قضائیه قرار دارد.

وی در ادامه افزود: مسئولین بیمارستان‌هایی که از پذیرش این طلبه جوان خودداری کردند به دادگاه تخلفات اداری معرفی شدند و پرونده آنان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

براتلو یادآور شد: ‌ استاندار تهران نیز نسبت به پیگیری این امر تأکید داشته و این مسئله برای مدیریت استان بسیار مهم است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اين پرونده در جلسه روز يكشنبه شوراي تأمين استان تهران بررسي خواهد شد.