به تازگی قمر تازهای اطراف پلوتو کشف شده که حالا به یک اسم واقعی نیاز دارد. در حال حاضر ستارهشناسان این قمر تازه کشفشده را پی.۴ یا S/۲۰۱۱ P۱ مینامند که البته اسمهای واقعی برای این قمر نمیشوند!

به طور معمول اسامی جرم‌های فضایی که کشف می‌شوند باید توسط اتحادیه بین‌المللی نجوم یا به اختصار آی. ای. یو تایید شوند. فرایند استاندارد انتخاب نام این است که گروهی که جرم فضایی را کشف کرده‌اند نامی به این اتحادیه پیشنهاد بدهند. اتحادیه می‌تواند اسم پیشنهادی را بپذیرد یا این که آن را رد کند و از گروه بخواهند اسم دیگری انتخاب کنند.

به طور سنتی، اسامی اجرام فضایی از روی افسانه‌ها و اسطوره‌های قدیمی انتخاب می‌شدند، ‌آن هم معمولا اسطوره‌ها و افسانه‌های یونانی یا رومی. اما اخیرا ستاره‌شناسان برای نام‌گذاری اجرام فضایی به فرهنگ‌های دیگر هم علاقمند شده‌‌اند. برای مثال می‌توان به نام یکی از ساکنین یخی کمربند کوییپر بدر پشت مدار نپتون اشاره کرد که بر اساس یکی از مخلوقات خدای یک قبیله بومی در آمریکا به نام تونگوا، کوآاوآر نامیده شد.

خود پلوتو نامش را از خدای زیر زمین رومی گرفته است. پیشنهاد نام پلوتو را در سال ۱۹۳۰ ونتی برنی از شهر آکسفورد داده بود. جالب است بدانید برنی در آن زمان تنها ۱۱ سال داشت.

اسامی سه قمر دیگر پلوتو هم با تم مشابهی انتخاب شدند: ‌ بزرگ‌ترین قمر، شارون، بر اساس نام یک شخصیت زیرزمینی در یک افسانه رومی نام‌گذاری شد. نیکس، ‌ نام قمر دیگر است که در افسانه رومی مادر شارون و الهه تاریکی است. هایدرا هم یک هیولای چندسر است که بر اساس برخی افسانه‌ها از رودخانه استایکس متولد شده است.

قمر جدید بین نیکس و هایدرا به دور پلوتو می‌چرخد. پی. ۴ از سه قمر دیگر کوچک‌تر است و قطر آن بین ۱۳ تا ۳۴ کیلومتر تخمین زده می‌شود. در حالی که نیکس و هایدرا هر کدام قطری با اندازه تخمینی ۳۲ تا ۱۱۳ کیلومتر دارند.

خب، چه نامی باید روی این قمر جدید گذاشت؟ میتوانید به نیوساینتیست مراجعه کنید و نامهای پیشنهادی دیگران را بخوانید! خودتان هم میتوانید همانجا نام پیشنهادی خود را بنویسید. این اسامی به ناسا ارائه خواهند شد. البته، اصلا معلوم نیست که نام پیشنهادی شما انتخاب شود، اما فکرش را بکنید اگر اسمی که شما پیشنهاد دادهاید انتخاب شود، چهقدر عالی میشود!