به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استان اظهار داشت: البته نقش سایر رسانه ها بویژه مطبوعات نیز در این زمینه مطلوب و قابل توجه نبوده و باید علل آن واکاوی شود.
وی با اشاره به اشاعه و افزایش بی حجابی و بدحجابی در جامعه امروز اضافه کرد: توزیع پوشاک نامناسب با قیمت پایین یکی از مهمترین دلایلی است که موجب افزایش پوشش نامتعارف در جامعه شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استان با بیان اینکه عفاف و حجاب موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقا منزلت زن می شود، افزود: برخی از بدحجابی و بی حجابیهای معمول در جامعه نیز ناشی از عدم آگاهی افراد به حقوق قانونی و شرعی خود بوده که می توان با کارهای فرهنگی از رواج این پدیده زشت جلوگیری کرد.

وی از برگزاری اتاقهای فکر تحکیم بنیان خانواده و عفاف و حجاب در این استان خبر داد و یادآور شد: جمع بندی نظرات سازنده در خصوص تحکیم بنیان خانواده، تقویت حجاب و عفاف در بین خانواده ها و کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد هدف از برگزاری این اتاقها است.

جعفری اصل با اشاره به آسیبهای ناشی از فرهنگ بی حجابی و بی عفتی در غرب عنوان کرد: سیاستهای غرب برای ترویج بی حجابی بی ارزش کردن زن بوده و نگاه غلط غرب به زن در عصر حاضر باعثبروز بحران در خانواده و تنزل ارزش زن در جامعه غربی شده است.

وی با بیان جایگاه رفیع زن در اسلام و قرآن ابراز داشت: اسلام بر حفظ جایگاه والا و انسانی زن و خصوصا خانواده تاکید کرده است.

جعفری با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در خصوص تحکیم حجاب و عفاف و همچنین بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: در این خصوص لازم است طرحهای آموزشی صحیح و پایدار برای زنان و خانواده ها شکل گرفته و آموزشهایی بر مبنای اخلاق اسلامی ارائه شود.

به گفته وی همچنین امسال اشتغال خانواده محور و آموزش خانواده ها در زمینه اجرای بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها در اولویت برنامه های این نهاد قرار گرفته است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استان بیان داشت: توسعه تعاونیهای بانوان، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، ایجاد کسب و کار و ترویج مشاغل خانگی از دیگر برنامه های دفتر خانواده استانداری در سال جاری خواهد بود.