پدرام برقعی متخصص گوش و حلق و بینی گفت: درد گوش به دو دسته طبقه بندی میشود که یکی منشا درد در خود گوش و دیگری منشاء درد در گوش است.

وی ادامه داد: منشاء گوش درد در خود گوش به علت بیماری‌ها که منشاء در گوش میانی و گوش خارجی دارد ایجاد می‌شود.

برقعی بیان کرد: شایع‌ترین درد در گوش خارجی عفونت باکتریال یا برخورد وسایل آلوده به پوست منشاء خارجی باعثبروز این درد میشود.

وی افزود: علل درد درگوش میانی عفونت در کیسه‌هایی که روی پرده صماق گوش قرار دارد ایجاد می‌شود.

این متخصص گوش و حلق و بینی گفت: بیماری‌های خاصی که باعثدرد گوش می‌شوند. می‌توان درد دندان، مفصل فکی و که منشا می‌گیرد، آرتروز گردن باعثدرد گوش می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: افرادی که دچار درد گوش میشوند در ایام عید باید سریعا به پزشک مراجعه کنند تا نوروز خوشی را سپری کنند.