به گزارشافکارنیوز،دکتر پیام فرح‌بخش گفت: این موضوع که افراد اعتقاد دارند که هرچه رژیم می‌گیرد چاق می‌شوند. به خاطر این است که افراد رژیم‌های متعدد و متفاوتی دارند که باعثمی‌شود فرد دارای اختلالات متابولیسمی شود به این منظور که فرد علی رغم غذای زیادی استفاده نمی‌کند، دچار چاقی می‌شوند.

وی افزود: در این موارد باید دانست که این افراد متابولیسم و سوخت و ساز بدن‌شان دچار اختلال شده است. اگر ما ورودی کمی داشته باشیم ولی وزن ما زیاد باشد، مشخص می‌گردد که خروجی ما کم است.

وی در ادامه گفت: علت آسیب به این متابولیسم عدم فعالیت فیزیکی است و داشتن رژیم‌های غذایی متعدد اشتباه و کاهش وزن‌های شدید بدون تحت نظر بودن پزشک تغذیه از عوامل آسیب به این سوخت و ساز است.

وی در پایان گفت: کسانی که به مؤسسات لاغری مراجعه میکنند و ورزشهای نامناسب که تحت نظر مربی نیستند را انجام میدهند و از قرصهای لاغری برای سوختن چربی استفاده میکنند، در درازمدت باعث اختلال در متابولیسم خود میشوند و این قضیه باعث میشود اگر فرد حتی رژیم صحیحی هم بگیرد، وزنش کاهش پیدا نکند.